ಮತದಾರನಿಂದ ದೂರ ಸರಿದಷ್ಟು ಪಕ್ಷ ಸೊರಗುತ್ತದೆ

– ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ. ಜೋಗುರ   ಕಳೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಫ಼ಲಿತಾಂಶ ಅದೇಕೋ ಮರೆತೆನಂದರೂ ಮರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನೂರಾರು

Continue reading »