ಜನಜಂಗುಳಿಯ ನಡುವಿನ ಏಕಾಂತದ ಅಪಾಯ..!

– ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ. ಜೋಗುರ ಲೂಯಿ ವರ್ಥ್ ಎನ್ನುವ ನಗರ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ‘ನಗರಗಳು ನಾಗರಿಕರು ವಾಸ ಮಾಡುವ ತಾಣಗಳು’ ಎಂದಿದ್ದರು. ಅದರರ್ಥ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕುವವರು ಅನಾಗರಿಕರು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ

Continue reading »