ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ – ತಿಪಟೂರಿನಲ್ಲಿ : ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6, 2014

ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ವರ್ತಮಾನ.ಕಾಮ್ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ “ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ” ವಿಷಯವಾಗಿ ಹಾಸನ, ತುಮಕೂರು, ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ.

Continue reading »