ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡೂಟ : ಅಪರಾಧವಲ್ಲ, ಅನುಕರಣೀಯ

– ಸರ್ಜಾಶಂಕರ ಹರಳಿಮಠ ಕುರಿಕೋಳಿ ಕಿರುಮೀನು ತಿಂಬುವರಿಗೆಲ್ಲ ಕುಲಜ ಕುಲಜರೆಂದೆಂಬರು ಶಿವಗೆ ಪಂಚಾಮೃತವ ಕರೆವ ಪಶುವ ತಿಂಬ ಮಾದಿಗ ಕೀಳುಜಾತಿಯೆಂಬರು ವಚನಕಾರ್ತಿ ಕಾಳವ್ವೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೊರಬದ

Continue reading »