“ಇಸುಮುಳ್ಳು” – ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಕಥಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2014- ಬಹುಮಾನಿತ ಕತೆ

– ಅನುಪಮಾ ಪ್ರಸಾದ್ ೧ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಿಡದೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಮಳೆ ನಿಧಾನ ಗತಿಗೆ ಇಳಿದು ಆ ದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕುಂಬು ಅಟ್ಟದಿಂದ ಕುಟ್ಟೆ ಹುಡಿ ಉದುರಿದ

Continue reading »