ಎಚ್.ಎಸ್.ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ : ವರ್ತಮಾನ.ಕಾಮ್‌ನ (2014) ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ

– ವರ್ತಮಾನ ಬಳಗ ವಯಸ್ಸು 96 ದಾಟಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಆಯಾಸಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಸಿರಿಮನೆ ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಗೂ ನೂರ್ ಜುಲ್ಫಿಕರ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಕರೆತರುವ ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ

Continue reading »