ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿಬಂದ ಬಿದ್ಲಾನ್ ಮತ್ತು ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಸಮಾಧಾನ

– ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹುಲ್ಕೋಡು [ದೆಹಲಿಯಿಂದ.] ಆಕೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಅಡಿ ಎತ್ತರದ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಲೆಗ್ಗಿಂಗ್ಸ್, ಬಿಳಿ ಹೂಗಳ

Continue reading »