ಕಾಣದಾಗಿದೆ ರೈತಪರ ಕಾಳಜಿ, ಹುಡುಕಿಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಜ್

– ಸದಾನಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ರೈತಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಬಂಧನ: ಅಡವಿ ಬಂಟೇನಹಳ್ಳಿ ಹಾಸನ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮ. ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಅಡವಿಯೇ ಆ ಊರು. ಹತ್ತಾರು ಊರುಗಳಿಂದ ಐವತ್ತು

Continue reading »