ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕೆ, ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೊದಲು ಬದುಕಿರಬೇಕಲ್ಲ? : ಕೆ.ಎನ್.ಶಾಂತಕುಮಾರ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಂಪಾದಕ ಹಾಗೂ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಸಮೂಹದ ಮಾಲೀಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಕೆ.ಎನ್.ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾಸನದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. (ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದ ಕೆಲವು

Continue reading »