ಹೌದು, ಮಾಧ್ಯಮ ‘ಜಾತೀಯತೆ’ ಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಬೇಕು

– ಶಂಶೀರ್ ಬುಡೋಳಿ ಸಿಎಂ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಲಹೆಗಾರ, ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ದಿನೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಮಟ್ಟು ರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಹಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು

Continue reading »