ಇದು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರಕಾರ!

– ಭೂಮಿ ಬಾನು ಇತ್ತೀಚಿನ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವುದು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರಕಾರವೇ ಎನ್ನುವ ಸಂಶಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ.ಡಿ.ವಿ ಸದಾನಂದಗೌಡರು ಒಂದು ಬಣದ ಆಯ್ಕೆ. ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಣ ಜಗದೀಶ್

Continue reading »