‘ಚಿವುಟಿದಷ್ಟೂ ಚಿಗುರು’ – ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಕಥಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2014- ಬಹುಮಾನಿತ ಕತೆ

– ಡಾ. ಎಚ್. ಎಸ್. ಅನುಪಮಾ   ರೈಲು ಹತ್ತಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಕಾಮೆಂಟರಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿದೆ? ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ? ನಿಲಿಸಿದಾಗ ಏನಾದರೂ ತಿಂದೆನೋ ಇಲ್ಲವೋ? ಹದಿನೆಂಟು

Continue reading »

ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವೆಂಬ ಪ್ರಹಸನ

– ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್.ಅನುಪಮಾ ಆರೂವರೆ ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಕಂಡು ಸುಭದ್ರವಾಗಿದೆ. “ಸಹಕಾರ” ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟಂತೆ

Continue reading »