ಭೂಮಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ – DVD ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?


– ರವಿ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ


ಸ್ನೇಹಿತರೆ,

ನೆನ್ನೆ ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಾಗಿನಿಂದ ಹಲವರು ಇದರ ಡಿವಿಡಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಫೋನಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಹುದು: ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದಾದರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ಆಗದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ “Ravi Krishna Reddy” ಹೆಸರಿಗೆ ಎಂ.ಒ./ಚೆಕ್/ಡಿಡಿ (ರೂ. 250) ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಲುಪಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆಯಿರಿ. ಚೆಕ್ ಅಥವ ಡಿಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಕಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ.

ವಿಳಾಸ:
ರವಿ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ
೨೨೨, B೪, ತುಂಗಭದ್ರ,
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಗ್ರಾಮ, ಕೋರಮಂಗಲ,
ಬೆಂಗಳೂರು – ೫೬೦೦೪೭
ಪೋ: ೯೬೮೬೦-೮೦೦೦೫

1 thought on “ಭೂಮಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ – DVD ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.