ದಿನೇಶ್ ಕುಕ್ಕುಜಡ್ಕ

ಯಡ್ಡಿ, ಸದಾ, ಅಧಿಕಾರ, ಮಠಗಳು

ಯಡ್ಡಿ, ಸದಾ, ಅಧಿಕಾರ, ಮಠಗಳು

– ದಿನೇಶ್ ಕುಕ್ಕುಜಡ್ಕ

ನಮಸ್ತೇ ಸದಾ ಬೆತ್ತಲೇ..

ನಮಸ್ತೇ ಸದಾ ಬೆತ್ತಲೇ..

-ದಿನೇಶ್ ಕುಕ್ಕುಜಡ್ಕ

Page 1 of 212»
ವರ್ತಮಾನ – Vartamaana ©ಹಕ್ಕುಗಳು: ಆಯಾ ಲೇಖಕರದು. ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.