ಪುಗಸಟ್ಟೆ ಪವರ್ ಎಂಬೋ ಪುಂಗಿ ಪುರಾಣ ಅಥವಾ ರೈತರು ಯಾರಪ್ಪನ ಮನೆದೂ ತಿನ್ನುತ್ತಿಲ್ಲ

– ಶ್ರೀಧರ್ ಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಜಮೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಣ ಸರಿ ಸುಮಾರು ೭೫,೦೦೦ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು. ಹಾಗೆಯೇ, ಈ ದೇಶದ

Continue reading »