ಚರಕ – ಭೀಮನಕೋಣೆಯಲ್ಲೊಂದು “ದೇಸಿ” ಕ್ರಾಂತಿ

– ರವಿ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ   ಸಾಗರದ ಬಳಿಯ ಹೆಗ್ಗೋಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಪರಿಚಿತವಾದ ಸ್ಥಳವೇ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್

Continue reading »