ಜಡಗೊಂಡ ಮನೋಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂಕ್ರಮಣ ಸ್ಥಿತಿ

– ಬಿ.ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್ ದೇಶದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ನವ ಕಲೋನಿಯಲ್‌ನ ಲೂಟಿಕೋರತನದ ದಾಳಿಯನ್ನು, ಭೂತಕಾಲದ ಕುರೂಪಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೇಶವನ್ನು ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ

Continue reading »

ಬಿಸಿಯೂಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಖಾಸಗಿಯವರ ಪಾಲಾಗದಿರಲಿ

– ಅನಂತನಾಯ್ಕ ಎನ್.   ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಘೋಷಣೆ ಯಾವುದೇ ಮಗುವು ಆಹಾರದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದು. ಹಸಿವು, ಬಡತನ, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಹಾಗೂ ತಾರತಮ್ಯಗಳು ಬದುಕುವ

Continue reading »