ನ್ಯಾ.ಕೃಷ್ಣ ಅಯ್ಯರ್ ನಿಧನ: ಅವರಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಪಾಠಗಳು

– ಶಿವರಾಮ್ ಕೆಳಗೋಟೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದುದನ್ನು ಅಲಹಾಬಾದ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅನೂರ್ಜಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ

Continue reading »