ಕಾವೇರಿ ನದೀ ಕಣಿವೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ

ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ನಿಮಗೆ ಕೇಸರಿ ಹರವೂರವರು ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚಲನಚಿತ್ರ “ಭೂಮಿಗೀತ” ಕ್ಕೆ 1998ರಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತರ

Continue reading »

ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಅರ್ಥ ವ್ಯಾಪ್ತಿ

– ರೂಪ ಹಾಸನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಮಾತು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. 70ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀವಾದದ ಅಲೆ ಬೀಸತೊಡಗಿದಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾನತೆಯ,

Continue reading »