ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ: ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

– ಶಾಂತ್ ಹೂಟಗಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ೫ ನೇ ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇದೇ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ೧೪,೧೫ ರಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕುರಿತು ಎತ್ತಲೇಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

Continue reading »

ವಿಮೋಚಕಿಯ ಕನಸುಗಳು: ಮರೆಮಾಚಲಾದ ಮೊದಲ ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ಮರುನೆನಕೆ

 ಎಚ್.ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳಲ್ಲನೇಕರು ತಾವು ಗುಜರಾಯಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಬೆನ್ನುಹತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಲಾಬಿ ಮಾಡಲಾರದವರು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಿನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿತವಾದ ಶಿಕ್ಷಕರ

Continue reading »