5 comments

  1. ಹ ಹ್ಹ ಹ್ಹಾ………..

    ಈ ಸಣ್ಣ ಸುದ್ದಿಯೇ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಯಿತಲ್ಲಾ…….

  2. ದಿನೇಶ್ ಚನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಾಟಿಯೇಟು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.