ಹರ್ಷ ಮಂದೇರ್ ಬರಹ – 1: ಹಾಜರಾತಿಪಟ್ಟಿ ಕೇಳಿದರೆ ಗಂಟುಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿ

ಹೊಸ ಬರಹ ಸರಣಿ: ಕೆ. ಅಕ್ಷತಾ ಅವರ ಅಹರ್ನಿಶಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಹರ್ಷ ಮಂದೇರ್ ಅವರ ಆಯ್ದ ಬರಹಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೊರತರುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ಚಿಂತಕರಾದ ಜಿ.ರಾಜಶೇಖರ್ ಮತ್ತು

Continue reading »