ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ನೇಮಕಾತಿ ರದ್ದು: ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ?

– ಹೊರಳಳ್ಳಿ ಸುಂದರೇಶ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ, ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕರು ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ ಸರಕಾರದ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಅಹಿಂದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಆದ ಅನ್ಯಾಯ ಎಂದು

Continue reading »