ಈ ಸಂದರ್ಭದ ರೂಪಕದಂತೆ…

ಯು.ಆರ್.ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ. ಜಾತ್ಯತೀತ ಮನೋಭಾವ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬದ್ಧತೆ ಎಂಬ ಮೌಲ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಾಗ ಇವರ ಸಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ರೂಪಕದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಇದುವರೆಗೆ

Continue reading »

ನಿರ್ಬಂಧದ ಒಡಲೊಳಗಿಂದ ರೂಪಕವಾಗರಳುವ ಕವಿತೆ

– ರೂಪ ಹಾಸನ ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ಮೂಲವಾದ ಮನಸಿನೊಳಗೆ ಕವಿತೆಯೆಂಬ ಬೀಜ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಉದ್ಭವಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೋ! ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ ನಿರ್ಬಂಧ? ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧ, ಬೀಜವೊಂದು

Continue reading »