ಬದುಕು ಕಸಿದುಕೊಂಡವನಿಗೆ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ಬೇಕೇ?

-ಚಿದಂಬರ ಬೈಕಂಪಾಡಿ   ರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಎರಡು ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜನರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿವೆ, ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಅದೆಷ್ಟು ಅಸುರಕ್ಷಿತ

Continue reading »