ಮೌಢ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹರಕತ್ತಾದರೂ ಏನು..?

– ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ. ಜೋಗುರ   ಮೌಢ್ಯತೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗೆಗಿನ ಮಸೂದೆಯ ಮಂಡನೆಯ ಬಗೆಗೆ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ ನುಸುಳಿರುವ ಕೆಲ ಹುಸಿ ವಿಚಾರವಾದಿಗಳು ಮೌಢ್ಯವನ್ನು

Continue reading »

ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ “ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು

ನಮ್ಮ ವರ್ತಮಾನ ಬಳಗದ ಹಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ “ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ” ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೆಲವು ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಳು ನಮ್ಮ ಓದುಗರಿಗಾಗಿ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ:  

Continue reading »