ಪರಾವಲಂಬಿ ಜೀವಿಗಳ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮತ್ತು ಭಾರತಮಾತೆ…

-ರವಿ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಗವಿದೆ. ಅವರನ್ನು ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿಬಿಡಿ. ಬದುಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ನ ದುಡಿಯಲಾರದೆ ಸಾಯುತ್ತವೆ ಅವು. ದೇಶ, ಮತ, ದೇವರು, ಇಂತಹುಗಳನ್ನು

Continue reading »
Almatti-Dam

ಜೀವನದಿಗಳ ಸಾವಿನ ಕಥನ – 20

ಡಾ. ಎನ್. ಜಗದೀಶ್ ಕೊಪ್ಪ “ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಲಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ.

Continue reading »