“ಮುಂಗಾರು” ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ… ಬೈಕಂಪಾಡಿಯವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

-ಚಿದಂಬರ ಬೈಕಂಪಾಡಿ   ‘ಇದು ಮುಂಗಾರು’ ಪುಸ್ತಕದ ಕುರಿತು ಶಿವರಾಮ್ ಕೆಳಗೋಟೆಯವರು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಾ ‘ಮುಂಗಾರು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇನಾ?’ ಎನ್ನುವ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು

Continue reading »