‘ಇದು ಮುಂಗಾರು’ – ‘ಮುಂಗಾರು’ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಠೇನಾ?

– ಶಿವರಾಮ್ ಕೆಳಗೋಟೆ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದವರಿಗೆ ವಡ್ಡರ್ಸೆ ರಘುರಾಮ ಶೆಟ್ಟರ ‘ಮುಂಗಾರು’ ಕೇವಲ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಕೇಳಿ ಗೊತ್ತು. ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನೂ ಓದದವರಿಗೆ

Continue reading »