ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ : ಅರೆಮನಸಿನ ನಾಯಕತ್ವ ಹಾನಿಕಾರಕ

– ಆನಂದ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹುದ್ಧೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ರಾಹುಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಲು ಜೈಪುರ ಚಿಂತನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ

Continue reading »