ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು “ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ”

– ತೇಜ ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೋಮುವಾದ, ಮೋರಲ್ ಪೋಲಿಸಿಂಗ್, ಮಡೆಸ್ನಾನ, ಹೀಗೆ ನಾನಾ ನೇತ್ಯಾತ್ಮಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ

Continue reading »