ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂರವರೇ, ಲಂಚ ಕೊಡುವವನದೇ ತಪ್ಪು ಯಾಕೆ?

– ರವಿ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ “ಹೊಸ ಕನಸು”ವಿನ ಈ ವಾರದ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಆರ್.ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂರವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಏನಿದ್ದರೂ

Continue reading »