“ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆ” : ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಕತೆ

 – ಧ್ರುವಮಾತೆ ’ಅರ್ಥವಾಗದ ಭಾಷೇಲಿ ಸತ್ಯಣ್ಣನಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೀತಿದ್ದವರಾದರೂ ಯಾರು?’ ಅರ್ಥವಾಗದ ಭಾಷೇಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಪತ್ರಗಳು ಬರತೊಡಗಿದಾಗ ಸತ್ಯಣ್ಣನಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ತಲೆಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತು. ಗಂಡನ ಒದ್ದಾಟ ನೋಡಲಾರದೆ

Continue reading »