ಪ್ರಜಾ ಸಮರ-5 (ನಕ್ಸಲ್ ಕಥನ)

– ಡಾ.ಎನ್.ಜಗದೀಶ್ ಕೊಪ್ಪ ನಕ್ಸಲ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಕ್ಸಲ್‌ ಬಾರಿ ಎಂಬ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಡಾರ್ಜಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 1967ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ

Continue reading »