“ವರ್ತಮಾನ”ದ ಓದುಗರ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ…

ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾನು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ವಾಪಸಾಗಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತ ಬಂತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರಗತಿಪರ ಲೇಖಕರ

Continue reading »

ಪ್ರಜಾ ಸಮರ-4 (ನಕ್ಸಲ್ ಕಥನ)

– ಡಾ.ಎನ್.ಜಗದೀಶ್ ಕೊಪ್ಪ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನದ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದ ಗಿರಿಜನ ಅಥವಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ.

Continue reading »