ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕರಾಬಗಲ್ಲರೇ?

– ಆನಂದ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕನಿಗಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯೆಡೆಗೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದೆ.  ಆದರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಾಯಕನಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದು

Continue reading »