ಎಂದೂ ಮುಗಿಯದ ಯುದ್ಧ (ನಕ್ಸಲ್ ಕಥನ-3)

– ಡಾ.ಎನ್.ಜಗದೀಶ್ ಕೊಪ್ಪ   ಬರ್ದಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಾವೇಶದಿಂದ ಸಿಲಿಗುರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಚಾರು ಮುಜಂದಾರ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರು, ತಾವು ಕಮ್ಯೂನಿಷ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಂದೆ ಇರಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು

Continue reading »