ಮಹಂತೇಶ್ ಸಾವು: ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಿಗಿದು ಸಂದೇಶವೆ?

– ಶಿವರಾಮ್ ಕೆಳಗೋಟೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹಂತೇಶ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಏಟ್ರಿಯಾ ಹೊಟೇಲ್ ಬಳಿ ದಾಳಿಯಾಗಿ ಐದು ದಿನಗಳಾಗಿವೆ.

Continue reading »

ಬಿಳಿ ಸಾಹೇಬನ ಭಾರತ (ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಕಥನ – 21)

– ಡಾ.ಎನ್.ಜಗದೀಶ್ ಕೊಪ್ಪ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿ, ನರಭಕ್ಷಕ ಚಿರತೆ ರಾತ್ರಿ ಹಾರಿಸಿದ್ದ ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಬೆದರಿ ಅಲಕಾನಂದ ನದಿಯ ಸೇತುವೆ

Continue reading »